01 juni 2009

Café Serré


Een roofovervaller krijgt te maken met een niet zo snuggere politieagent.