10 augustus 2008

One 1ife


Een oude man ziet de belangrijke momenten uit zijn leven aan zich voorbijschieten.