30 september 2007

Praemonitus

Een gladiator ontdekt de gevolgen van geweld pas achteraf.