14 augustus 2007

Suba

Inheemse stammen sturen twee reusachtige robots de ring in om tegen elkaar te strijden.