02 april 2007

AFSCME

Een promotiefilmpje van een ambtenarenbond waarvan de tekst een beetje is gewijzigd.