15 oktober 2006

Ryleh

Een visser ontdekt een kist in zijn net die hij beter dicht had kunnen laten.