04 december 2005

Supermonnik

Een monnik vecht terug als zijn klooster wordt overvallen.