19 oktober 2005

The Usual Suspect

Een getuige wijst de dader van een brandstichting aan.
[via]